Specification:

Model ST-90V2 ST-120V2 ST-150V2
Voltage(V) 220 220 220
Freqency(Hz) 50 50 50
Power(kw) 0.42 0.55 0.57
Capacity(L) 115 155 200
Temperture(℃) 2~8 2~8 2~8
Net Weight(kg) 90 115 120
Dimensions(mm) 900x540x790 1200x540x790 1500x540x790