Specification:

Model BV-76B1 BV-76B2 BV-76B3
Sink Size(mm) 420x250x350 420x250x350 420x250x350
Dimension(mm) 1050x610x(900+200) 1300x610x(900+200) 1500x610x(900+200)